Bengkel FisikaBENGKEL FISIKA

Kegunaan Bengkel fisika:
1.        untuk pembuatan alat-alat atau media pembelajaran fisika.
2.        penunjang berbagai matakuliah di jurusan fisika.
3.        Membantu dalam kegiatan organisasi mahasiswa fisika

Ruang Bengkel Fisika
Alat – alat di Bengkel Fiska

Tool Kit di Bengkel Fisika


2 komentar: